Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Tóch krediet na ‘nee’ van de bank

Terwijl Nederlandse banken wordt verweten dat ze op hun geld zitten, kijken buitenlandse banken begerig naar de Nederlandse markt.

Hoewel buitenlandse banken niet van plan zijn in Nederland een distributienetwerk op te zetten, zoeken ze wel naar bepaalde combinaties van producten en kredieten. Ze willen bijvoorbeeld een portefeuille opbouwen met kredieten voor mkb’ers met onroerend goed als onderpand. Deze buitenlandse banken krijgen een steuntje in de rug van minister Van der Hoeven van Economische Zaken (EZ). Ze stelt geld beschikbaar aan twee organisaties die het midden- en kleinbedrijf helpen bij het aanvragen van krediet. Credion is door zo'n organisatie - CCQ Ondernemersdesk- in de arm genomen. We verzamelen kredietaanvragen en leggen die voor aan Nederlandse en buitenlandse banken.

Banken investeren in bedrijven die ze interessant vinden. Het is de taak van de ondernemer de interesse van de bank te wekken, door het (laten) schrijven van een heldere kredietaanvraag en door de bank te overtuigen van zijn ondernemerscapaciteiten. Hierdoor kunnen veel mogelijke bezwaren van een bank bij voorbaat al worden ondervangen. Een ondernemer moet de ins en outs van zijn bedrijf kennen, op de hoogte zijn van wat zich in zijn markt afspeelt en een duidelijke toekomstvisie hebben. Waar heeft hij de financiering voor nodig? Hoe denkt hij de investering terug te verdienen? Is de cashflow voldoende? Zijn de klanten kredietwaardig? Wat is de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen? Kan hij op tijd voldoen aan de voorwaarden die de bank stelt, zoals het overleggen van de kwartaalcijfers?

Kortom, het is dus zeer belangrijk dat de kredietaanvraag op een professionele manier aan de bank wordt gepresenteerd. Credion begeleidt en adviseert bedrijven met het uitwerken van hun kredietaanvraag en zorgt ervoor dat er een gedegen verhaal bij de bank terechtkomt. Voor de meest optimale financieringsconstructie zoekt Credion naar alternatieven, bijvoorbeeld door aanpassing van de financieringsconstructie of door de aanvraag voor te leggen aan andere partijen.

Nu de financieringsmarkt op slot lijkt te zitten, is Credion dan ook blij dat buitenlandse banken grote belangstelling tonen voor de Nederlandse markt. Buitenlandse banken kijken anders naar de Nederlandse markt dan binnenlandse partijen. Ze zoeken pakketten leningen die qua risico en rendement goed passen bij de rest van hun portefeuille. In de VS en Groot Brittannië is deze werkwijze heel gebruikelijk. Deze partijen willen het risico bijvoorbeeld spreiden door ook actief te zijn in Nederland. De administratie en het beheer van de leningen laten de buitenlandse partijen over aan CCQ Ondernemersdesk. Ook pensioenfondsen kunnen op deze wijze geld aan het mkb uitlenen. Het mes snijdt aan twee kanten. Mkb’ers krijgen meer mogelijkheden en onbekende spelers zoals buitenlandse banken, leasebedrijven en pensioenfondsen krijgen toegang tot de kredietmarkt.

Belangrijk voor de ondernemer is dat alle financieringsmogelijkheden worden nagegaan. Want wat is er erger voor de ondernemer, dan dat hij zich achteraf moet realiseren dat hij wél een financiering had kunnen krijgen?

Meer columns lezen?Carlo van der WegCarlo van der Weg is directeur van het financieel adviesbureau Credion Nederland.

Credion is een landelijk werkende organisatie van onafhankelijke adviseurs voor zakelijke financieringen met 32 vestigingen. Credion is de eerste SCFE-gecertificeerde organisatie in Nederland, wat betekent dat klanten verzekerd zijn van een gedegen financieel advies. LogoCredion zorgt voor een goede voorbereiding en voert ook de daadwerkelijke onderhandeling met de bank. Met als resultaat de beste condities en een optimale zakelijke financiering. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Credion op 0513 656877 of via info@credion.nlStelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites