Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Overnemen? Hoezo? We gaan samenwerken!

Het is de lente na de crisis. We hebben er weer zin in. De kopers staan in rijen om nu hun slag te slaan en de verkopers durven langzamerhand weer de eerste stappen te zetten. En ook de banken willen weer luisteren. Maar als ik goed om me heen kijk, zie ik toch een andere markt.

"In plaats van de traditionele verkopende oudere ondernemer en de kopende jongere ondernemer, zie ik nu in toenemende mate ondernemers van middelbare leeftijd die deelnemingen zoeken in branchegenoten.

De crisis heeft ondernemers namelijk laten zien wat de zwaktes van hun ondernemingen zijn. Een samenwerking met een branchegenoot kan dan een goede oplossing zijn. Daarbij: een volledige overname is niet noodzakelijk en momenteel ook niet financierbaar. De doelstelling van het gezamelijk overnemen van een onderneming, is niet het snel behalen van rendement, maar een solide onderneming bouwen om de continu´teit zeker te stellen.

Kans van slagen
Er zijn er zeer veel manieren om een samenwerking te formeren. Alleen die vormen waar een gezamenlijk eigendom is, hebben kans van slagen. Alle andere samenwerkingsvormen zijn los zand, en gedoemd te mislukken. Men kiest namelijk toch uiteindelijk voor het eigenbelang.

U moet zich wel realiseren dat, u bij een samenwerking als het ware in het huwelijk treedt met uw nieuwe collega aandeelhouder. Net als in het echte leven, eindigt een goed huwelijk nogal eens in een scheiding. De verkeringsperiode is te kort geweest, en de basis niet solide genoeg. Zodra er problemen komen, neemt de druk op de relatie toe.

Ik zie vaak dat er een derde, sterkere partij zijn macht doet gelden, waardoor beide partijen gedwongen uit elkaar gaan. Met net zo'n smerig gevecht als een scheiding tussen echtgenoten, of zelfs faillissement als gevolg

Zet het zwart op wit
Voordat u gaat samenwerken is het verstandig om een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomst is een integraal onderdeel van de onderhandelingen of besprekingen die partijen voeren in aanloop van de aandelenoverdracht.

In de overeenkomst wordt, onder andere, vastgelegd op welke wijze belangrijke beslissingen worden genomen, wie welke verantwoordelijkheden gaat dragen en hoe partijen uit elkaar gaan. Net als een beschrijving van de situatie waarin een aandeelhouder zou vertrekken. Maak daarin duidelijk hoe de onderneming wordt gewaardeerd en welke betalingsregeling er voor de uitkoop wordt getroffen.

Een goede aandeelhoudersovereenkomst bespaart een hoop ellende en kan de redding van de onderneming zijn. Ondernemers gaan er nu nog te vaak van uit dat de standaard statuten wel voldoende zijn. Maar let wel: een aandeelhoudersovereenkomst is complementair aan statuten en is echt een heel ander document.

Het klinkt zo logisch, maar u moet van mij aannemen dat de meerderheid van ondernemingen met meerdere aandeelhouders niets heeft afgesproken.

Voor de volgende crisis
Uiteraard is het de bedoeling dat de overeenkomst in een lade verdwijnt. Mocht de volgende crisis uitbreken en u wilt uw beste vriend, uw mede aandeelhouder, naar huis sturen, dan kunt u zich gelukkig prijzen dat u reeds afspraken heeft gemaakt toen jullie nog echte vrienden waren.

Wanneer u dan een adviseur vraagt om de onderneming te waarderen ten behoeve van de uitkoop, hoeft u niet eerst met een mediator, of erger nog, een advocaat te praten."

Meer columns lezen?Martijn CroonMartijn Croon is mede-oprichter en partner bij het advieskantoor Croon & Magendans.
Croon begeleidt ondernemers bij de verkoop of aankoop van ondernemingen. Daarnaast is hij onafhankelijk waardeerder van ondernemingen, actief lid van brancheorganisatie BOBB en geeft hij lezingen op het gebied van fusies en overnames. En last but not least: Martijn Croon is ook werkzaam als adviseur bij de Ondernemingsbeurs en de Zaak.

Croon & Magendans is gespecialiseerd in overnames, financieringen en herstructureringen. De dienstverlening kenmerkt zich door Kwaliteit, Integriteit en Pragmatisme. Croon & Magendans maakt kwalitatief hoogstaande dienstverlening bereikbaar voor het mkb.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites