Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Meer financiële mogelijkheden voor het MKB

Op de Nederlandse kredietmarkt is een verandering merkbaar. Steeds meer marktpartijen tonen interesse voor onze kredietmarkt en dat is goed nieuws voor Nederlandse bedrijven. Vooral nu het voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf lastiger is geworden om krediet te krijgen van de gevestigde banken.

Om de kredietaanvragen voor kleinere ondernemingen te vereenvoudigen, heeft minister Van der Hoeven bovendien een subsidie verstrekt aan de CCQ Ondernemersdesk. Het doel van CCQ is kredietaanvragen van kleinere ondernemers efficiŽnter organiseren. Dit doen zij door de aanvraag in behandeling te nemen, een conceptofferte op te stellen en de kredietaanvraag voor akkoord voor te leggen aan de financierende instantie. De werkwijze van CCQ biedt voordelen voor zowel de financiers als de ondernemers.

Meer aanbieders
De werkwijze van CCQ biedt voordelen voor zowel de financiers als de ondernemers.
Groot voordeel voor de geldverstrekkers is de efficiŽntie: voor hen komt het hele administratieve voortraject te vervallen en dat scheelt veel tijd. Daarnaast kan CCQ ook het kredietbeheer van de geldverstrekkers overnemen.
Voor ondernemers zijn de voordelen evident: dankzij CCQ wordt de kredietmarkt voor het MKB voor meer financiŽle instanties interessant en dat betekent een groter aanbod. Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse banken, pensioenfondsen en leasemaatschappijen kunnen eenvoudiger geld lenen aan het MKB.

Nieuwe producten
Credion is blij met deze nieuwe ontwikkelingen. ďBanken beoordelen kredietaanvragen voor ondernemers op basis van standaard richtlijnen. Hierdoor vallen veel ondernemers buiten de boot, terwijl met wat kleine aanpassingen aanvragen gewoon gehonoreerd hadden kunnen worden. Dat is jammer en remt hun ontwikkeling. Dankzij CCQ komen maatwerkfinancieringen ook voor deze groep ondernemers beschikbaar. Zo is een bevoorschotting van debiteuren in de praktijk alleen beschikbaar voor grotere bedrijven, omdat het beheer van een dergelijke financiering voor een bank heel bewerkelijk is. Doordat CCQ het beheer van kredieten kan overnemen, wordt deze financieringsvorm voor een grotere groep ondernemers bereikbaarĒ, aldus Carlo van der Weg, directeur van Credion.

Naast deze debiteurenfinanciering komt CCQ ook met een werkkapitaalhypotheek. Met deze financiering kan werkkapitaal worden verkregen. De verstrekking gaat verder dan nu bij de meeste financiŽle instellingen mogelijk is; namelijk tot 100% van de vrije verkoopwaarde van het onroerend goed. Dit op basis van hypotheek en een borgstelling van de overheid (BMKB).

Later dit jaar introduceert CCQ een financiering op basis van risicokapitaal. Met deze constructie kan uit een fonds een achterstelde lening worden verkregen, wat een gunstige invloed heeft op de vermogenspositie van de onderneming en zijn positie ten opzichte van de bank.

Meer te bieden
Credion is mede-initiatiefnemer van CCQ. Credion is een samenwerkingsverband van meer dan 30 vestigingen, dat ondernemers onafhankelijk adviseert en begeleidt bij financieringstrajecten. Naast het indienen van een kredietaanvraag bij de gevestigde banken, begeleidt Credion ondernemers nu ook bij het indienen van een aanvraag bij CCQ Ondernemersdesk.
Carlo van der Weg over de werkwijze van Credion: ďEen kredietaanvraag vraagt een gedegen voorbereiding en moet uitsluitsel geven over de kredietwaardigheid van de ondernemer. Daar moet je als ondernemer in investeren. Naast een goede voorbereiding van de aanvraag, kijken wij ook altijd naar de beste financieringsconstructie en welke aanbieder daar het beste bij past. Aan onze werkwijze verandert niets, maar met de CCQ Ondernemersdesk hebben wij onze klanten wel meer te bieden. Dat kan net het verschil maken tussen wel of niet investeren, tussen stilstand of vooruitgang. En dat laatste heeft onze economie op dit moment hard nodig!Ē


Meer columns lezen?Carlo van der WegCarlo van der Weg is directeur van het financieel adviesbureau Credion Nederland.

Credion is een landelijk werkende organisatie van onafhankelijke adviseurs voor zakelijke financieringen met 32 vestigingen. Credion is de eerste SCFE-gecertificeerde organisatie in Nederland, wat betekent dat klanten verzekerd zijn van een gedegen financieel advies. LogoCredion zorgt voor een goede voorbereiding en voert ook de daadwerkelijke onderhandeling met de bank. Met als resultaat de beste condities en een optimale zakelijke financiering. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Credion op 0513 656877 of via info@credion.nl


Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites