Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Handige links - Overkoepelende (branche)organisaties

BoBB - Brancheorg Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars
De BOBB staat voor Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars. De belangrijkste doelstellingen van deze organisatie zijn: Markttransparantie, Kwaliteitsbewaking, Vergroten bekendheid bedrijfsovernameadviseur, Aanspreekpunt voor politiek en stakeholders

CB - College Belastingadviseurs
Het College Belastingadviseurs (CB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs met ruim 4000 leden die sinds 1956 bestaat. De doelstelling van het CB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

De Nederlandse Orde van AdvocatenDe Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten.

KNB - Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie
Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening. Daarnaast levert de KNB een breed pakket producten en diensten aan haar leden.

MKB Nederland
De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is een organisatie van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die per branche of per regionale of lokale vereniging zijn aangesloten. MKB Nederland is een belangenorganisatie die met de overheid overlegt, onderhandelt en samenwerkt om wetgeving en regels te beÔnvloeden zodat deze aansluiten bij de belangen en wensen van het MKB

NFB - De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs is een beroepsvereniging vůůr en van belastingadviseurs. Op dit moment hebben wij rond de 3000 leden en dat aantal groeit elk jaar. We zijn daarmee de grootste beroepsorganisatie van belastingadviseurs die zich richten op het MKB, de agrarische sector en vermogende particulieren. Onze leden kunt u herkennen aan de beschermde titel FB (Federatie Belastingadviseur) achter hun naam.

Noab - Nederlandse Orde van Administriatie- en Belastingdeskundigen
Advieskantoren aangesloten bij NOAB zijn de best geÔnformeerde advieskantoren in Nederland. Alle kantoren hebben door hun lidmaatschap NOAB een abonnement op Fiscanet Accountancy. Dagelijks ontvangen de NOAB-adviseurs per e-mail al het relevante nieuws betrekking hebbende op fiscale zaken, arbeidszaken, pensioen en sociale wetgeving.

NOB - De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
NOB, de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs. De NOB werd opgericht in 1954 en heeft momenteel 4600 leden. Die werken bij 300 verschillende kantoren: grote zowel als kleine. Voor heel uiteenlopende cliŽnten: van multinational tot locale overheid en van MKB-bedrijf tot vermogende particulier.


NBA - De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk.SRA - Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten

SRA is een continu groeiend netwerk van mkb-accountantskantoren in Nederland. SRA biedt de op dit moment 370 aangesloten kantoren alle mogelijkheden van een groot kantoor en het persoonlijke van een klein kantoor. Kortom, het beste van twee werelden.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites