Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

“Ik wil wel verkopen, maar de tijd is nog niet rijp”

Hoewel het niet echt duidelijk is of de economie wel of niet aantrekt, valt er de afgelopen maanden in de fusie- en overnamemarkt wel een duidelijke trend te bespeuren. Ditmaal een positieve. Het valt weliswaar niet te ontkennen dat deze markt harde klappen heeft gehad en dat het eerste halfjaar van 2010 in schril contrast staat met de “gouden jaren”, toch zijn de eerste tekenen van herstel duidelijk merkbaar.

Kopers en private equity huizen melden zich op grote schaal, banken hebben meer vertrouwen in de toekomst en hebben het afgelopen kwartaal aanzienlijk meer geld uitgeleend en het aantal transacties in het grootbedrijf is aanzienlijk toegenomen.

Toch merken wij dat ondernemers uit het mkb zich nog slechts op beperkte schaal uit eigen beweging bij ons melden en afwachtend zijn als het gaat om de verkoop van hun onderneming. Veel ondernemers hebben wel degelijk interesse en spelen – wellicht al veel langer- met de gedachte hun onderneming te verkopen. Ze vragen zich wel af of de markt wel goed is en of ze niet te veel worden afgerekend op de resultaatdip van de afgelopen jaren.

Misschien maken zij zich onterecht zorgen. Ook voor de ondernemer die de afgelopen jaren een minder goed resultaat heeft behaald en de verkoop van zijn bedrijf niet langer kan – of wil – uitstellen, zijn er mogelijkheden om toch de vruchten te plukken van de verbeterende vooruitzichten.

Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een meerderheidspakket van de aandelen, waarbij afspraken worden gemaakt over een overdracht van het minderheidsbelang op een vastgesteld moment in de toekomst tegen een dan geldende marktconforme waarde.
Als de onderneming de komende jaren inderdaad weer uit het dal kruipt en de verbeterende vooruitzichten kan realiseren, dan kan de verkoper meeprofiteren door het resterende minderheidsbelang aan te bieden.

Bijkomend voordeel is dat de transactie beter financierbaar is. Doordat in eerste instantie slechts een meerderheidsbelang wordt aangeboden, is de totale koopsom lager dan in het geval van een 100% overname. Daarnaast geeft de verkoper aan, door het aanhouden van een belang in de onderneming, vertrouwen te hebben in de toekomst van de onderneming. Dit zal de bank meenemen in het beoordelen van het risico. De risicoperceptie van de bank is tevens lager wanneer wordt overgegaan tot de verkoop van het minderheidsbelang, doordat de koper al enige jaren ervaring heeft binnen de organisatie.

Met het oog op de toenemende interesse vanuit de kopersmarkt, het versoepelende beleid van banken en de bevorderende vooruitzichten, ben ik ervan overtuigd dat de broze tekenen van herstel zich zullen versterken en kopers en verkopers uit het mkb het komende jaar weer dichter tot elkaar zullen komen.

Meer columns lezen?SanderSander Collé is directeur van Van Oers Corporate Finance

Van Oers Corporate Finance is sinds de oprichting in 1998 uitgegroeid tot één van de grotere organisaties op het gebied van fusie- en overnamebegeleiding. Jaarlijks begeleiden wij bij circa 30 tot 40 nationale en internationale transacties. Van Oers Corporate Finance staat voor deskundige adviseurs en betrouwbare begeleiding bij bedrijfsoverdrachten, ondernemingswaarderingen en financieringsaanvragen. Onze werkwijze kan worden samengevat met de kernwoorden betrokken, daadkrachtig en oplossingsgericht. Logo

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sander Collé op 076 530 38 38.Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites