Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Review 2010 & Preview 2011

REVIEW 2010
Ondernemers zal 2010 bijblijven als het jaar waarin de recessie van 2009 zich nadrukkelijk bleef manifesteren, ook in ons land, en nog steeds voortijlt in de Europese en wereldeconomie waar ons midden- en kleinbedrijf in sterke mate van afhankelijk is.

Mkb-bedrijven die gelieerd zijn aan de industrie, de bouw, aan de tuinbouw en afhankelijk zijn van aankopen door de consument hebben het in het algemeen nog steeds moeilijk. Ook op de dienstensector wordt nog niet een beroep gedaan zoals het geweest is, hoewel een opleving zich aandient.
Daar staat tegenover dat veel ondernemers in de sectoren onderhoud en reparaties de handen vol hebben. De sector transport begint behoorlijk aan te trekken. En zo zijn er gelukkig meer positieve signalen vanuit de mkb-bedrijvenmarkt.

Bedrijfskredieten worden in 2010 nog steeds moeizaam verstrekt, ondanks de mededelingen van de banken dat dit niet zo is, en ondanks de te waarderen initiatieven van de politiek om financiering te faciliteren, bijvoorbeeld door verstrekking van borgstellingskrediet en garanties. De banken hebben natuurlijk geleerd van hun beleid van voor 2009 en mijden risico’s. Al met al werd in 2010 minder geïnvesteerd vanuit het mkb, hetgeen de werkgelegenheid en de algemene economische groei natuurlijk niet ten goede kwam.

Minder sterk staan in deze tijden de ondernemingen met relatief veel vreemd (door de banken verstrekt) kapitaal. De rentekosten wegen extra zwaar. Banken die voorheen te pas en te onpas financierden dekken zich nu dubbel in.

De bedrijfsresultaten in 2010 zijn overwegend minder tot aanzienlijk lager dan we gewend waren in de periode voor de economische recessie toesloeg.
De bedrijfsvermogens worden aangesproken.
Logisch gevolg hiervan is dat de waarde van dergelijke ondernemingen is verminderd. En logisch dat veel ondernemers die erover denken hun onderneming te verkopen hun plannen uitstellen tot betere tijden. Uitstel is echter geen afstel.
Ondanks de verminderde animo uit de bedrijvenmarkt bemiddelde BusinessPartners in 2010 meer bedrijfsovernames dan in het voorgaande jaar.

Survivors in 2010 zijn de ondernemers die de onderneming (grotendeels) zelf financieren en daardoor niet afhankelijk zijn van financiers en zo mindere tijden goed doorstaan.

2010 is na 2009 voor veel mkb-ondernemers de aanleiding om rigoureus aan rendementverbetering te werken. De ondernemers die gezorgd hebben voor een efficiënte organisatie en een kwalitatief goede dienst/product zijn de survivors van nu en morgen!


PREVIEW 2011
Nederland doet het erg goed in de Europese Unie. Bij de zuidelijke Europese landen en in Ierland gaat het economisch slecht. Of de euro in de huidige vorm uiteindelijk standhoudt weten we op dit moment niet. De economische verschillen tussen de Europese partners zijn extreem. Onze exportpositie zou wel eens kunnen verzwakken. Tegelijkertijd produceren de opkomende markten dat het een lieve lust is. Investeren in kennis en kennistechnologie is daarom verstandig.

In 2011 zullen de meeste mkb’ers intensief primair aan efficiency in hun onderneming blijven werken. Ondernemers zijn er altijd geweest en ondernemers zullen er altijd zijn, in tijden van voor- en tegenspoed. Ondernemers zijn survivors. Het mkb blijft de kurk waarop onze maatschappij drijft.

Het consumenten- en ondernemersvertrouwen zal geleidelijk wel weer toenemen en daarmee ook de investeringen. En er zal gaandeweg weer personeel aangenomen worden; de economische motor komt weer op toeren.

De Bedrijvenmarkt in 2011? De babyboomers zijn 65. Vrijwel alle ondernemers zullen hun bedrijf ooit verkopen. Uitstel is geen afstel.
De verkopende ondernemers zullen in toenemende mate begrijpen dat de onderneming waar ze zich hun leven lang zo intens voor hebben ingezet wellicht minder opbrengt dan ze hadden verwacht.
Voor velen is het nu toch wel tijd om serieus aan bedrijfsopvolging te denken. Een tijdige, goede voorbereiding is daarbij essentieel. Daarom is het niet verkeerd in dergelijke gevallen een bedrijfsmakelaar te raadplegen om samen met hem te bezien hoe een bedrijfsoverdracht geoptimaliseerd kan worden.

Kopersmarkt: steeds meer nieuwe of bestaande ondernemers, of investors, melden zich als kandidaatkoper voor goede ondernemingen. Zij zijn kritisch bij de selectie en de beoordeling van de aan te kopen ondernemingen. Terecht: de risico’s zijn inmiddels wel duidelijk geworden, de banken financieren moeilijk, de koper moet meer eigen middelen inbrengen bij een bedrijfsovername, en van de verkoper wordt veelal ook risicodragende inbreng verwacht.

De Bedrijfsmakelaar in 2011 matcht kopers en verkopers en realiseert een
goede bedrijfsoverdracht. De bedrijfsmakelaar bewerkstelligt niet alleen een goede koopsom maar vooral ook een goede deal voor alle betrokkenen. Een
goede bedrijfsmakelaar is aangesloten bij de BOBB, de overkoepelende
organisatie van erkende intermediairs.
De animo van kandidaat-kopers die een goed bedrijf willen kopen neemt toe, zo blijkt uit de dagelijks groeiende bedrijvenbank van BusinessPartners.

BusinessPartners wensen u fijne feestdagen en een bijzonder goed 2011 !

Meer columns lezen?
Pleun BakkerPleun Bakker is eigenaar van Business Partners BV.
BusinessPartners werd in 2000 opgericht door Pleun Bakker.
BusinessPartners bemiddelt bij de aan- en verkoop van bedrijven op No Cure No Pay basis.
Tevens objectieve waardebepalingen en bedrijfsanalyses.
Inmiddels heeft BusinessPartners tien vestigingen door het gehele land.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Business Partners op 043-3259044 of via mkb@bedrijfsbemiddeling.nl

LogoStelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites