Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Gaan de banken weer op slot nu de tijden opnieuw onzeker zijn?

De banken zijn duidelijk voorzichtiger met het geven van een fiat voor financieringsaanvragen. Vóór de crisis kreeg 80% van de bedrijfskredieten groen licht, nu is dat 65%.

‘Banken blijven krediet verstrekken, maar kijken strenger naar de risico’s die ze nemen en naar de voorwaarden die ze daarbij stellen. Ze kijken ook stringenter naar de individuele ondernemer. Wie is hij of zij? Hoe presteert hij ten opzichte van zijn concurrenten in de markt?’, aldus Carlo van der Weg.

Rem op groei
‘Eenderde van de bedrijven wordt sinds 2008 geconfronteerd met een verslechtering van de prijs en de voorwaarden van krediet. De pijn zit vooral bij sectoren als transport en horeca. Daarnaast heeft de bouwnijverheid het moeilijk. Vastgoed- en projectfinanciering is lastig te krijgen. Banken zijn hier terughoudend uit vrees voor de risico’s die ze lopen. Daardoor zit er een rem op de groei van deze sectoren en daarmee op de groei van de economie.
’‘Branches als de (klein)metaal en de (groot)handel doen het beter. Zij nemen een middenpositie in tussen genoemde sectoren en de familiebedrijven. Deze laatste categorie komt nog redelijk goed aan bancair krediet omdat ze vaakvet op de botten heeft.’‘Dat wil niet zeggen dat onderhandelingen tussen familiebedrijven enbanken per definitie soepel verlopen. Daar is sprake van een ander spanningsveld. Banken willen wel financieren maar vragen veel zekerheden en een eigen inbreng. Op dat moment haken aandeelhouders vaak af.’

Hogere kosten
Van der Weg: ‘Vóór de crisis zag je financieringen op bedrijfspanden tot 110%van de executiewaarde. Dan spreken we dus bijna over een financiering op vrije verkoopwaarde. Een ondernemer moest dan wel aantonen dat hij over voldoende cashflow beschikt om zijn rente en aflossing te betalen. Tegenwoordig mag een ondernemer blij zijn met een financiering tot 70 à 80% van de executiewaarde. Anders gezegd: tot 60 à 65% van de vrije verkoopwaarde’. Kijk je naar bedrijfsmiddelen— denk aan trucks en kranen—dan kon een ondernemer bij financial lease tot 100% financieren. Dat kan nog steeds, maar de restwaarde van kranen is door overcapaciteit lager gesteld. Dit betekent dat ondernemers hun prijzen gaan doorberekenen, wat zich vertaalt in hogere kosten, wat weer doorwerkt in de economie.’

Aanvullende financieringsbronnen
‘Alternatieve financieringsbronnen worden steeds belangrijker als een noodzakelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor bancair krediet. Bij 30% tot 40%van alle financieringen waarin wij adviseren, moeten ondernemers een vorm van risicokapitaal toevoegen om een bank überhaupt te interesseren’, geeft Van der Weg aan.
‘Maar het is lastig voor een lokale ondernemer om zo’n investeerder te vinden. De meeste entrepreneurs hebben geen rijke tante. Wij moeten die informele investeerders bij de ondernemer introduceren. Daarnaast staan Amerikaanse en Duitse banken op het punt hier financieringsproducten te introduceren voor onroerend goed en bedrijfsmiddelen.’

Borgstelling MKB-Kredieten
‘Om de kredietverstrekking te stimuleren kunnen overheidsregelingen zoals de Borgstelling MKB-Kredieten worden ingezet, maar de vraag is of de overheid stimuleringsbeleid alleen vanuit Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie moet ontwikkelen. Het ministerie van Financiën zou branches die achterblijven tijdelijk fiscale prikkels toe kunnen dienen, aldus Van der Weg.‘Maar het zijn vooral de bankiers die meer vanuit ondernemerschap naar bedrijven kunnen kijken. Ze zitten nog te vaak gevangen in hun bancaire systemen. “Dat past niet in ons beleid”, hoor je dan. Ze zouden creatiever kunnen denken, zich vaker kunnen afvragen:hoe zouden we die ondernemer toch kunnen helpen?’

Meer columns lezen?Carlo van der WegCarlo van der Weg is directeur van het financieel adviesbureau Credion Nederland.

Credion is een landelijk werkende organisatie van onafhankelijke adviseurs voor zakelijke financieringen met 32 vestigingen. Credion is de eerste SCFE-gecertificeerde organisatie in Nederland, wat betekent dat klanten verzekerd zijn van een gedegen financieel advies. LogoCredion zorgt voor een goede voorbereiding en voert ook de daadwerkelijke onderhandeling met de bank. Met als resultaat de beste condities en een optimale zakelijke financiering. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Credion op 0513 656877 of via info@credion.nl

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites