Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

U kunt uw onderneming maar één keer verkopen…

Controlled auctions: maximale verkoopopbrengst onder goede voorwaarden

Nu de activiteit op de fusie- en overnamemarkt weer begint aan te trekken, strategische kopers hun interne financiën op orde hebben en participatiemaatschappijen weer op overnamepad zijn, komt ook de controlled auction weer steeds meer in trek.

Een controlled auction is - simpel gezegd - een biedproces waarbij een verkoper zijn onderneming gelijktijdig te koop aanbiedt aan meerdere kandidaat-kopers. Dit kent meerdere voordelen.

De verkoper krijgt een helder beeld van de markt en kan uit het ‘aanbod’ van kandidaat-kopers de beste partij selecteren. |n de praktijk wordt een ondernemer vaak benaderd voor overname door een geïnteresseerde koper, maar dit hoeft niet per se de beste overnamekandidaat te zijn. Verder kan de verkoper optimale verkoopvoorwaarden realiseren en de verkoopopbrengst maximaliseren.

Denk breed
Probeer bij een controlled auction breed te denken: beperk u niet tot directe concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan branchegerelateerde ondernemingen, maar ook aan participatiemaatschappen en -afhankelijk van de omvang van uw onderneming - aan MBI-kandidaten. Participatiemaatschappijen kunnen uw onderneming mogelijk integreren met andere ondernemingen in hun portefeuille en zijn daarvoor bereid een strategische prijs te betalen.

Het is belangrijk om de potentiële kopers goed te screenen. Ga na of de kandidaat-koper open staat voor acquisities en of deze beschikt over voldoende financiële middelen. Probeer het op voorhand uitsluiten van partijen zoveel mogelijk te vermijden. Kopers kunnen uit de meest onverwachte hoeken komen.

Benader kopers zorgvuldig
Om een optimale marktwerking te creëren, dienen voldoende partijen te worden benaderd, maar ook weer niet te veel. U wilt immers niet aan de grote klok hangen dat u overweegt uw onderneming te verkopen. Wanneer een selectie van geïnteresseerde kandidaat-kopers is gemaakt, kan het biedproces in gang worden gezet. Het is hierbij belangrijk dat de kandidaat-kopers gelijktijdig benaderd worden en van dezelfde informatie worden voorzien. De kandidaat-kopers worden vervolgens uitgenodigd om voor een bepaalde datum een bieding uit te brengen.

Het is belangrijk dat de kandidaat-kopers op de hoogte worden gebracht van het feit dat meerdere partijen uitgenodigd zijn om een bieding uit te brengen. Dit heeft doorgaans een prijsopdrijvend effect én het biedproces verloopt dan sneller.

In een ideale situatie ontvangt de koper drie a vier serieuze biedingen. Deze kunnen vervolgens met elkaar vergeleken worden, waarbij gekeken wordt naar prijs, betalings- en verkoopvoorwaarden. Het is uiteindelijk afhankelijk van uw voorkeur met welke partij u verder gaat.

Uw onderneming verkopen kunt u maar één keer. Het is daarom belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de kopende partij, de verkoopopbrengst en de verkoopvoorwaarden. Een controlled auction biedt u die mogelijkheid.


Meer columns lezen?SanderSander Collé is directeur van Van Oers Corporate Finance

Van Oers Corporate Finance is sinds de oprichting in 1998 uitgegroeid tot één van de grotere organisaties op het gebied van fusie- en overnamebegeleiding. Jaarlijks begeleiden wij bij circa 30 tot 40 nationale en internationale transacties. Van Oers Corporate Finance staat voor deskundige adviseurs en betrouwbare begeleiding bij bedrijfsoverdrachten, ondernemingswaarderingen en financieringsaanvragen. Onze werkwijze kan worden samengevat met de kernwoorden betrokken, daadkrachtig en oplossingsgericht. Logo

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sander Collé op 076 530 38 38.Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites