Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

5 tips voor uw bedrijfsfinanciering

Wat kunt u het beste doen, als u van plan bent om (her)financiering aan te vragen en waar moet u rekening mee houden.

1. Eigen vermogen
Houd er rekening mee dat men zal kijken naar de hoeveelheid eigen geld die u inbrengt. Banken willen graag weten wat uw solvabiliteitsratio is. Dat is het verhoudingsgetal waarmee het eigen vermogen van een bedrijf wordt uitgedrukt als percentage van het eigen vermogen. Hoe hoger het percentage, hoe beter de solvabiliteit.

2. Bankrelatie
Hoe lang bent u al klant bij de bank? Hoe goed kent men u? Heeft u in het verleden keurig uw leningen afgelost? Staat u bekend als een solide persoonlijkheid of meer als een onberekenbare wildebras? Heeft u een persoonlijke contactpersoon bij de bank, die zijn of haar vertrouwen in u kan uitspreken?

3. Rente
Tarief
Het tarief waartegen een bank aan u geld uitleent, is afhankelijk van meerdere factoren. Zoals het tarief dat commerciŽle banken in de Europese Unie elkaar in rekening brengen en de vraag of u een bedrijfshypotheek heeft of niet. Bovendien hanteren banken vaak ook nog een eigen basisrente (het laagste tarief dat een bank zijn klanten in rekening brengt). Het loont de moeite de tarieven van een aantal banken met elkaar te vergelijken.
Uw kasstroom
Onder de huidige omstandigheden is het moeilijk te zeggen wat de rente gaat doen in de komende periode. Bepaal hoeveel ruimte u heeft in uw (toekomstige) kasstroom voor een eventuele rentestijging. Kiest u voor een korte renteperiode, houd dan in ieder geval rekening met een rentestijging van ongeveer 2%. Bereken of uw kasstroom zo'n stijging toelaat. Vergeet het aflossingsschema niet van de lening - bij een hoge aflossing daalt namelijk uw renterisico in evenredigheid.
Heeft u momenteel een variabele rente, overweeg dan een rentestijging af te dekken met een renteruil.

4. Financieringsplan
U moet goed beslagen ten ijs komen, wanneer u een verzoek om (her)financiering indient. Dat betekent dat u een en ander hetzij keurig op papier heeft uitgewerkt, dan wel overtuigend kun presenteren. En het helpt wanneer u bij een afspraak met de bank onberispelijk gekleed bent. De waardering van uw bedrijf kunt u op de volgende manier beÔnvloeden:
Boekhouding
Zorg dat uw boekhouding bij is. De kwaliteit van de managementinformatie is van invloed op de waardering.
Kasstroom
Breng uw kasstroom in kaart. Banken kijken naar de stabiliteit van die kasstroom. Zorg dat duidelijk is waaruit de kasstroom bestaat en van welke factoren die afhankelijk is.
Werkkapitaal
Stuur op debiteuren-, crediteuren- en voorraadtermijnen. Dan is er sprake van goed werkkapitaalbeheer.
Aandelenkapitaal
Voorkom dat er sprake is van onderkapitalisatie (waarbij de reserves van uw bedrijf groter zijn dan het aandelenkapitaal). Rapporteer op basis van actuele waardering.

5. Alternatieven
U bent niet alleen op banken aangewezen. Zogenoemde venture capitalists (verstrekkers van durfkapitaal), enerzijds in de vorm van participatiemaatschappijen, anderzijds in de vorm van vermogende particulieren, zijn soms bereid geld in een onderneming te steken, vaak op voorwaarde van een (tijdelijk) aandeel.
Daarnaast kunt u ook nog denken aan factoring en lease.
In bepaalde gevallen kunt u ook terecht bij de overheid, zoals voor het BBMKB (Besluit Borgstelling MKB-kredieten): Krediet voor kleine ondernemers.Met dank aan ing. N. Klein Willink van mkbadviseurs.nl.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites