Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Antwoord op de stelling

Als de jaarstukken van de verkopende partij door een accountant zijn opgesteld dan kan ik er zeker van zijn dat die juist zijn.

17% van onze bezoekers stemde Juist
83% van onze bezoekers stemde Onjuist


Het antwoord op de stelling is: Onjuist

Toelichting van Harry Helwegen van Diligence

Logo Vrijwel alle bedrijven in het MKB zijn volgens de criteria van Titel 9 Boek 2 BW (Burgerlijk Wetboek) artikel 396, lid 1 vrijgesteld van accountantscontrole. Dat heeft te maken met het feit dat de belangen relatief klein zijn, vergeleken met bijvoorbeeld een beursgenoteerde onderneming en het feit dat een accountantscontrole voor een klein bedrijf veel te kostbaar is. De jaarrekeningen opgesteld door een accountant worden dan over het algemeen voorzien van een samenstellingsverklaring. Dat wil zeggen dat de accountant zich dan baseert op de door de directie of eigenaar van het bedrijf verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop berustende jaarrekening ligt bij de directie of de eigenaar van het bedrijf. Op grond daarvan kan de accountant geen zekerheid geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De koper kan zich op drie manieren tegen eventuele onregelmatigheden beschermen; door een goed due diligence onderzoek en door in de koopovereenkomst een balansgarantie op te nemen en een clausule waarin de ondernemer verklaart dat de gegevens voor de jaarrekeningen altijd juist en volledig zijn geweest.Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met Diligence

De nieuwe stelling staat inmiddels live op de rechterkant van deze site! Stem dus weer mee!
Eerdere stellingen vindt u hier.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites