Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Financiering krijgen: het kan nog steeds

Bedrijven krijgen steeds moeilijker financiering, want banken zijn door de huidige financiële crisis nóg terughoudender geworden met kredietverstrekking. Banken kijken naar de meest gangbare manier om krediet te verstrekken en keuren op basis daarvan veel aanvragen af. Hierdoor lopen veel bedrijven krediet mis, met alle negatieve gevolgen van dien. Geplande fusies en overnames komen op het spel te staan, of is in het ergste geval het voortbestaan van het bedrijf. Desondanks is het nog steeds mogelijk om financiering te krijgen.

Ondernemers weten vaak niet hoe het ‘werkt’ bij een bank en welke criteria worden gebruikt bij de behandeling van een kredietaanvraag. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de onderneming op de hoogte is van risicokwalificaties waarmee banken werken. Deze risicokwalificaties bepalen uiteindelijk of een bedrijf krediet krijgt of niet. Dit gebrek aan kennis maakt het extra moeilijk een verzoek om financiering op de juiste manier in te dienen.

Een goede voorbereiding is daarom het halve werk. Zet een kredietaanvraag duidelijk en helder op papier. Op die manier kunt u veel mogelijke bezwaren van een bank ondervangen.
Waar heeft u krediet voor nodig? Hoe gaat u de investering terugverdienen? Is er voldoende cashflow? Zijn uw klanten kredietwaardig? Wat is de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen? Kunt u op tijd voldoen aan de voorwaarden die de bank stelt, zoals het overleggen van de kwartaalcijfers?

U staat veel sterker als u deze vragen van tevoren kunt beantwoorden. Banken investeren in bedrijven die ze interessant vinden, het is aan u het bedrijf interessant te maken.
Dat doet u, naast het op papier zetten van een heldere kredietaanvraag, door de bank te overtuigen van uw ondernemerscapaciteiten. Maak duidelijk dat u heel goed weet wat er op de markt ‘speelt’ en presenteer een heldere toekomstvisie.

Alternatieve vormen van krediet
Wat als het niet mogelijk is om de gehele fusie of overname door de bank gefinancierd te krijgen, of als de bank niet de gehele investering voor zijn rekening wil nemen?

Dan kunt u op zoek gaan naar andere vormen van financiering, zoals risicokapitaal en regelingen van de overheid. Zo is er sinds kort de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling), ingesteld door Agentschap NL, het voormalige SenterNovem. Deze regeling is het antwoord van de overheid op de problemen die bedrijven ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De GO-regeling biedt banken een garantie van vijftig procent voor nieuwe bankleningen van minimaal 1,5 miljoen en maximaal 50 miljoen euro.
Het probleem is echter dat het voor veel banken te veel werk is om dit traject in gang te zetten. Gevolg: de potjes met geld worden niet aangeboord en dat is – helemaal in deze tijd – natuurlijk doodzonde. Schakel daarom een kredietexpert in. Die kan ervoor zorgen dat het geld wél vrijkomt.

Een deel van de benodigde financiering kan ook worden ingevuld met risicokapitaal. Er zijn partijen in de markt die geld lenen aan bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan leasemaatschappijen, maar ook een sale and leaseback constructie kan een mogelijkheid zijn. De laatste tijd is er een enorme groei te zien in deze vormen van krediet.
Er zijn ook bedrijven die in het gat springen dat door banken wordt opengelaten. Zo is het Duitse elektronicaconcern Siemens begonnen met kredietverstrekking aan bedrijven. Een van de voorwaarden die het concern stelt is dat het bedrijf een band met Siemens heeft.
Om een fusie of overname te financieren zal het benodigde kapitaal een combinatie zijn van een banklening en risicokapitaal, want banken willen niet het gehele bedrag voor hun rekening nemen. Om aan het benodigde risicokapitaal te komen, moet u weten welke wegen er bewandeld kunnen worden. Het is slim om een financieringsexpert in te schakelen, want die beschikt over een netwerk van financiers én weet precies hoe een financieringsaanvraag bij een bank moet worden ingediend.

Het gaat erom dat alle kredietmogelijkheden in beeld komen. Want wat is er erger dan achteraf beseffen dat u wél een lening had kunnen krijgen?

Meer columns lezen?Carlo van der WegCarlo van der Weg is directeur van het financieel adviesbureau Credion Nederland.

Credion is een landelijk werkende organisatie van onafhankelijke adviseurs voor zakelijke financieringen met 32 vestigingen. Credion is de eerste SCFE-gecertificeerde organisatie in Nederland, wat betekent dat klanten verzekerd zijn van een gedegen financieel advies. LogoCredion zorgt voor een goede voorbereiding en voert ook de daadwerkelijke onderhandeling met de bank. Met als resultaat de beste condities en een optimale zakelijke financiering. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Credion op 0513 656877 of via info@credion.nlStelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites